Údaje o podniku

Akciová společnost ZP Ostrov, a.s. byla založena zakladatelskou listinou a rozhodnutím jediného zakladatele – ZD Ostrov n. Oslavou. S hospodářskou činností započala od 1.6.1999.

Hospodaříme na výměře 1172 ha zemědělské půdy, z toho je 900 ha orné půdy a 272 ha luk a TTP.

Celkem máme 64 pracovníků.

Provozujeme zemědělskou prvovýrobu, která je hlavní činností a podnikáme ve službách a ve výrobě polotovarů pro potravinářský průmysl. Společně s akciovou společností ZERAS, a.s., Radostín nad Oslavou vlastníme bramborárnu ve Vatíně, kde se brambory třídí pro prodej ve slupce. Vyrábí se zde i loupané brambory pro závodní kuchyně.

Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin, brambor a krmných plodin pro potřeby živočišné výroby. Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka.

Kontakt

ZP Ostrov, a.s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou 36, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45

Telefon :566678174 - kanceláře
566678149 – provoz
566621121 - bramborárna Vatín
Email : zmeskalova@zpostrov.cz
IČ :25546341
DIČ:CZ25546341


Zapis v OR vedeným KS v Brně, v oddíle B, vložka 2820 na základě usnesení KOS v Brně, č.j. F 22258/98.

Akcie vedené na jméno, základní kapitál 45249000,- Kč, splaceno 45249000,- Kč

Projekty